Oznamy

Vážení kočovní včelári,

Dobri deň priatelia, do konca týždna treba nahlasit zaujem o ubytovanie z priležitosti oslav 100 rocnice založenia spolku včelarov, ktore sa bude konat v Kralovej pri Senci 17.augusta .Zabezpečenie ubytovania treba nahlasit do 31.5.2019   na moj e mail.Predpokladam že ako NR kraj, sa oslav zučastníme všetci.Ubytovanie sa zabezpecuje noc 17.8. na 18.8.2019.Ďakujem za skoru odpoved.
 Karol Kliment

CEHZ zaslala na sekretariát SZV krátke inštrukcie k zriadeniu prístupu pre chovateľa, ktorý chce nahlásiť kočovanie:

1.       Prístup pre chovateľa, ktorý chce hlásiť kočovanie do CEHZ bude generovaný na rodné číslo.

2.       Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive Žiadosť o pripojenie do databázy CEHZ cez Prístup farmára, ktoré je prístupné na stránke Plemenárskych služieb Slovenskej republiky, š.p. https://pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat/. Pre jednoznačnú identifikáciu žiadateľa je nutné v žiadosti uviesť rodné číslo a presnú adresu bydliska. Ako registračné číslo chovu použite číslo pridelené CRV.

3.       Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na adresu CEHZ uvedenú priamo v žiadosti.

4.       CEHZ Vám na Vašu kontaktnú adresu zašle prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. prihlasovacie údaje, a následne po prihlásení budete môcť nahlásiť plán kočovania.